Autor


Pot fi contactat la


question 

Presupun că cine răsfo­iește pagi­nile acestui site, la un moment sau altul se gândește la autorul lor, la mine, și ar dori să mă întrebe:

De unde ai aceste 'explicații'?

Cum am ajuns să înțeleg anumite puncte biblice așa cum sunt expuse ele în acest website? Dincolo de pasiunea mea de mulți ani pentru cerce­tarea Scriptu­rilor, trebuie să menționez studiul limbilor, în primul rând al limbilor Bibliei, ebraica și greaca, până la punctul de a putea citi și înțelege textul cu scopul verifi­cării diferi­telor variante de traducere propuse de versiu­nile biblice. De-a lungul timpului am trecut în revistă opinia multor cerce­tători referitor la anumite puncte scrip­turale contro­versate, în publicații și discuții online, și nu de puține ori am găsit lucruri care mi-au atras atenția spre ceea ce ar putea fi sclipiri de adevăr. Admirația pentru profun­zimea Bibliei și 'venerația' mare față de logică ca bază a interpre­tării mi-au facilitat probabil înțele­gerea inedită a unor 'enigme' biblice.

Ce religie ai?

Un număr de ani, am fost fascinat de idealism și exprimarea acestuia prin devoțiunea religioasă. În timp însă, am ajuns să reconsider imperativul raportarii la Dumnezeu prin religii inter­me­diate ierarhic de oameni, luând o poziție precaută față legalismul excesiv și exclusi­vismul cultic. Nu sunt apropiat de nici o confesiune, și nici nu ader la vreo doctrină formulată – a vreunui teolog sau a unei religii. Nu sunt însă împotriva asocierii confe­si­onale și chiar o recomand din motive de dezvol­tare personală, mai ales în primii ani ai căutării spirituale. Nu sunt nici împotriva misiona­rismului activ, pentru cine crede că a găsit adevărul. Dar pentru mine, aparte­nența la o un grup confe­sional este o piedică în ce privește înțele­gerea obiectivă a Bibliei. Să nu spun că este și o problemă de loiali­tate sau compati­bilitate. Ori eu nu sunt mulțumit de grup, ori grupul de mine și este imposibil 'să slujești la doi stăpâni' sau 'să pui vin nou în burdufuri vechi'. Cei mai mulți pretind nu doar să aparții, ci și să crezi ca ei!

Ce crezi despre timpurile pe care le trăim?

Prezentul, oricât de fascinant ar părea, nu justifică concluzia că trăim în "timpul sfârși­tului" – când Dumnezeu ar trebui să-și strângă poporul dispersat. Deși se vorbește mult despre reformări profețite care se împlinesc acum și mulți se opresc în jurul unor ani, a unor vizionari sau a unor 'adevăruri' resta­bilite, eu cred că este precaut să ne menținem încă mersul și privirile înainte în sensul cuvintelor lui Isus: "Vedeți să nu fiți înșelați, căci vor veni mulți în numele meu, zicând: 'Eu sunt acela' și 'Timpul a sosit'. Nu-i urmați!" (Luc.21:8, NAB). Cristosul, oricine sau orice ar fi el ca instrument de salvare, trebuie să vină din față și eveni­mentul să fie evident.

Ce mesaj transmiți de fapt prin scrierile tale?

Nefiind un apolo­get, nu cred că ur­măresc o direc­ție "bătătorită" relativ la disputele teolo­gice care persis­tă în creștinism. Și deci mă abțin să iau o poziție tranșantă în raport cu acestea. Pe de altă parte, dacă mă uit la calea inductivă pe care am urmat-o în ultimele două decenii pentru a înţelege puzzle-ul biblic, cred că am găsit câteva piese cheie care potrivesc la locul lor. Aș dori să pot confirma că imaginea de ansamblu există şi este grandioasă. Chiar dacă ar putea diferi întrucâtva de cea care se preferă în mod tradi­țional.

De ce site-ul tău este anonim?

Nu am simțit că este necesar să îmi popularizez numele, cel puțin nu înaintea ideilor. De fapt, site-ul a fost inițial un blog de consemnări personale, un creuzet experi­mental (online de la 16 ianuarie 2004), a avut puține pagini și puține lucruri de spus. Apoi, "doctrina" mea a fost și probabil va fi în continuă ajustare. În plus, eu cred că adevărul unei afirmații nu ar trebui judecat după autorul ei – așa ca în cazul dezba­terilor forumiste care sunt în marea lor majori­tate anonime. Cu toate acestea, prietenii și cunoscuții apropiați mă iden­tifică atunci când postez la unele forumuri.

Desigur, la aceste întrebări se poate răspunde mai detaliat și o voi face, dar cred că pentru moment este suficient atât – pentru ca atenția să rămână concen­trată asupra a ceea ce se afirmă în articolele publicate.

 

Îți mulțumesc că ai trecut pe aici și că ai acordat atenție acestor pagini. Fii binecu­vântat!

„Cartea de oaspeți”.