Paradoxuri exegetice


Creația - infinită și din eternitate?

Biblia nu ne obligă să stabilim un început absolut al creației. Dacă Dumnezeu a început să creeze cândva ființe raționale, atunci înainte de acel început a fost singur o eternitate! Timp în care nu a fost Dumnezeu, nici Creator sau Tată. Întrucât acest timp este infinit, alternativa logică este că Dumnezeu nu a început să creeze, ci creează dintotdeauna. Ceea ce înseamnă că o parte infinită a creației este din eternitate și el Creator sau Tată al ei!

 

Fiul lui David

Se pare că între iudei era cunoscut că Isus nu era din linia genealogică a lui David (Ioan 7:27, 41, 42). Isus personal nu a luat poziție față de această problemă, iar teologic a combătut conceptul tradițional că Cristosul este un descendent natural al regelui David (Mat. 22:45; Mar.12:35-37). În Apocalipsa Isus spune în limbaj simbolic că este „rădăcina și sămânța lui David”, adică revitalizatorul regalității israelite. Bineînțeles, în calitate de Cristos, regele instalat de Dumnezeu (5:5; 22:6). Totuși apostolul Pavel spune despre Isus că era după carne „din Iuda” și „din sămânța lui David” (Fap. 13:23; Rom.1:3; 2 Tim. 2:8; Evr. 2:16; 7:14). Vezi și Al cui fiu este Cristosul?

 

Nașterea virginală

Nașterea din virgină este presupusă în capitolele introductive la Matei și Luca. Dar lipsește apoi în cuprinsul acestor Evanghelii și în restul scrierilor NT, deși era de așteptat să fie prezentă și folosită teologic ca un argument. Pe de altă parte, o naștere obișnuită (ne-virginală) este singura care poate explica autentic deplina umanitate a lui Isus. „Problema majoră a nașterii din fecioară este că ea îl deosebește pe Isus de toți oamenii și ne lasă cu o încarnare incompletă” (William Barclay, The Plain Man Looks at the Apostles' Creed, London: Collins, 1967).

 

Fiul Omului

Fiul Omului este un titlu comun în Evanghelii (apare de 82 ori), dar expresia lipsește în totalitate în Faptele Aposto­lilor și în epistole.

 

Înălțarea la cer

Așezarea lui Cristos la dreapta lui Dumnezeu, profețită în Psalmul 110, nu s-a realizat prin înălțarea la cer a lui Isus după 40 de zile de la înviere. Apostolul Pavel spune că așezarea la dreapta a avut loc prin confirmarea adusă de înviere că Isus este Cristosul și Marele Preot pus de Dumnezeu mai presus de orice autoritate religioasă sau laică din Israel (Efes. 1:20, 21). În aceeași poziție înălțată au fost ridicați și creștinii ca preoți, în urma învierii lor în credință (Efes. 2:6). Este înălțarea fizică la cer a lui Isus doar încetarea aparițiilor publice? Vezi Cristos ca Mare Preot