Paradoxuri exegetice


Creația - infinită și din eternitate?

Biblia nu ne obligă să stabilim un început absolut al creației lui Dumnezeu. Dacă Dumnezeu a început să creeze cândva ființe raționale, de exemplu îngeri, atunci înainte el a fost singur o eternitate! Dar fără închinători sau creaturi raționale, în tot acest timp nu a fost Dumnezeu – nici Creator sau Tată. Întrucât acest timp este infinit, alternativa logică este că Dumnezeu nu a început să creeze, ci creează dintotdeauna. Ceea ce înseamnă că o parte infinită a creației este din eternitate!

 

Fiul lui David

Se pare că era cunoscut în publicul larg că Isus nu era din linia lui David (Ioan 7:27, 41, 42). Isus personal nu a luat poziție față de această problemă și chiar a combătut ideea tradițională că Cristosul ar fi, conform profeției VT, un descendent natural al regelui David (Mat. 22:45; Mar.12:35-37). În cartea Apocalip­sei el este descris simbolic drept "rădăcina și sămânța lui David", adică revitalizatorul regalității israelite (5:5; 22:6). Totuși apostolul Pavel spune despre Isus că era "din Iuda" și "din sămânța lui David" (Fap. 13:23; Rom.1:3; 2 Tim. 2:8; Evr. 2:16; 7:14).?! Vezi Al cui fiu este Cristosul?

 

Nașterea virginală

Nașterea din fecioară și învierea sunt cele două mari miracole evanghelice din viața personală a lui Isus, totuși numai al doilea pare să fie cunoscut și folosit teologic în afara Evangheliilor (în epis­tole de exemplu). O naștere obișnuită (ne-virginală) este singura care poate explica autentic deplina umanitate a lui Isus. “Problema majoră a nașterii din fecioară este că ea îl deosebește pe Isus de toți oamenii și ne lasă cu o încarnare incompletă” (William Barclay, “The Plain Man Looks at the Apostles 'Creed,” London:Collins, 1967).

 

Fiul Omului

Fiul Omului este un titlu comun în Evanghelii (apare de 82 ori), dar expresia lipsește în totalitate în Faptele Aposto­lilor și în epistole.

 

Înălțarea la cer

Așezarea lui Mesia la dreapta lui Dumnezeu, profețită în Psalmul 110, nu s-a împlinit prin înălțarea la cer a lui Isus după 40 de zile de la înviere. Apostolul Pavel explică că așezarea la dreapta a avut loc prin confirmarea adusă de înviere și că ea l-a ridicat pe Isus mai presus de orice domnie, stăpânire, putere sau autoritate a regatului teocratic israelit (Efes. 1:20, 21). În aceeași poziție înălțată au fost ridicați și creștinii în urma învierii lor în credință (Efes. 2:6). Este urcarea la cer a lui Isus doar o retragere oficială din serviciul public, asemănă­toare "transferării" lui Ilie? Retragere mitizată mai târziu prin confu­zia unor termeni?