Vârsta lui Adam la căsătoria cu Eva


A stat Adam singur în grădina Edenului, înainte de crearea Evei, câteva zile, câțiva ani sau câteva decenii?

 

O indicație despre intervalul de timp dintre crearea lui Adam și crearea Evei se găsește în acțiunea de numire a animalelor. Este cunoscut că în ebraică – limba pe care a vorbit-o Adam – unele nume de animale pot fi recunoscute ca onomatopeice și altele ca descriptive (așa cum sunt cucul, respectiv ciocăni­toarea în română). Aceasta duce la concluzia că omul a numit animalele în urma observării atente a caracteristicilor și comporta­mentului fiecăruia, acțiune care i-ar fi putut lua un număr de ani.

Relatarea biblică dă de înțeles că în finalul acestei acțiuni Adam a devenit pe deplin conștient de singularitatea lui ca exemplar în specia umană și a început să simtă singurătate. Când a primit-o pe soția sa, a exprimat cu satisfacție și ușurare cuvintele: "Aceasta este în sfârșit os din oasele mele și carne din carnea mea!" Și i-a dat numele "speciei" lui: "Aceasta se va numi femeie [ebr. ișa], pentru că a fost luată din bărbat [ebr. ]" (Gen. 2:23). A așteptat Adam un număr de ani până la căsătoria sa cu Eva? Cel mai probabil.

În mod interesant, mulți dintre patriarhii înregistrați în Geneza 11 s-au căsătorit și au început să aibă copii începând de la vârsta de 30 ani. Mai târziu, sub legea mozaică, un bărbat nu era abilitat să slujească ca preot la tabernacol până la împlinirea vârstei de 30 ani, iar pe timpul lui Isus în tradiția evreiască un bărbat nu era considerat rabi sau învățător decât după împlinirea acestei vârste "respectabile". Nu întâm­plător aceasta este vârsta aproximativă la care Isus (numit de apostolul Pavel și "omul al doilea" sau "cel din urmă Adam") a fost prezentat de Ioan Botezătorul în public ca Mesia. De asemenea, Ioan l-a prezentat pe Isus față de discipolii lui ca 'mire care are mireasă', adică are discipoli care îl urmează ca rabi (Ioan 3:29). Apostolul Pavel numește a fi o 'mare taină' faptul că Cristos – spiritual vorbind – și-a părăsit mama și tatăl și și-a luat "soția", cei doi devenind o singură carne. Astfel, deși nu putem ști exact, este posibil ca Dumnezeu s-o fi adus pe Eva la Adam pe când acesta avea vârsta traită de aproximativ 30 de ani.

La aceeași vârstă estimativă ajungem dacă luăm în considerare o altă indicație temporală pe care o găsim în Scripturi în legătură cu viața lui Adam: vârsta lui de 130 ani la nașterea lui Set, naștere care a avut loc după ce Cain l-a omorât pe Abel și s-a căsătorit pentru a pleca în exil. Cain putea să fi avut pe atunci 90-105 ani, ținând cont de vârsta la care se încheiau căsătorii și se nășteau primii copii (Set, generația întâia 105 ani, Enos, generația a doua 90 ani – Gen. 5). ceea ce aduce vârsta lui Adam la nașterea primului copil (Cain) la 25-40 ani (prin diferență față de 130).