Exegeza

Termenul exegeză vine din limba greacă de la exegeisthai („a explica, a interpreta”) care este compus la rândul lui din ex („afară din”) și hegeisthai („a conduce, a ghida”). Astfel exegeza este în esență „o conducere sau o ghidare afară din” ceva complex.

Dicționarele definesc exegeza drept interpretarea sau explicarea critică a unui text, în special a unui text religios. Exegeza biblică presupune analiza complexă a textului din perspectivă multidisciplinară (filologic, gramatical, istoric, etc.).

În contrast cu apologetica, exegeza este prin excelență o interpretare nedefensivă, în care logica este singura premisă acceptată. Un exeget nu susține nimic; el dorește doar să găsească explicații plauzibile. Nici o aserțiune religioasă bazată pe texte scripturale nu este în sine un adevăr axiomatic, adică un dat universal acceptat care să nu implice discuție și argumentare. Iată de ce studiul pertinent al Scripturii implică exegeza.

Isus a fost un exeget al Scripturilor ebraice. În plus, el l-a "explicat" [exegeomai] pe Dumnezeu (Ioan 1:18).

Scopul sitului

Nu cred că există o exprimare mai potrivită a scopului pentru care un 'exeget' trebuie să explice, să afirme sau să consemneze ceva decât cuvintele introductive ale evanghelistului (sau istoriografului) Luca:

„Deoarece mulți au încercat să alcătuiască o istorisire despre lucrurile pe deplin crezute printre noi, după cum ni le-au încredințat cei care le-au văzut cu ochii lor de la început și au fost slujitori ai Cuvântului, am găsit și eu că este bine, preaalesule Teofile, după ce am făcut cercetări amănunțite asupra tuturor acestor lucruri de la originea lor, să ți le scriu în ordine, unele după altele, ca să cunoști adevărul lucrurilor în care ai fost învățat” (1:1-3).

Luca a menționat patru lucruri care l-au motivat și i-au dat autoritatea să scrie pentru cititorul lui:

(1) „Ca să cunoști adevărul (sau certitudinea) lucrurilor în care ai fost învățat”

(2) „Deoarece mulți au încercat să alcătuiască o istorisire despre lucrurile pe deplin crezute”

(3) „După ce am făcut cercetări amănunțite asupra tuturor acestor lucruri de la originea lor”

(4) „Am găsit și eu că este bine (...) să ți le scriu în ordine, unele după altele”

Într-un spirit asemănător, articolele de pe acest sit pun la dispoziție cititorilor Bibliei un număr de „cercetări amănunțite” referitoare la înțelesul unor cuvinte și texte scripturale disputate în plan exegetic și de asemenea în plan escatologic.

Materialele se recomandă singure ca neutre din punct de vedere confesional. Aceasta înseamnă că ele discută și evaluează critic părți ale textului biblic, nu doctrine ale unui grup religios sau altul. Scopul este ex-egeza (scoaterea sensului textului), nu impunerea unui sens din afară. Stilul materialului este concis, de demonstrație logică. De obicei,

(1) mai întâi sunt indicate variantele de explicare (ipotezele),

(2) apoi argumentele și eventualele obiecții pentru fiecare dintre acestea și

(3) în final concluzia sau, după caz, discuția.

Nu toate argumentele și concluziile bazate pe ele au fost verificate prin expunerea la dezbaterea publică, astfel că orice observație, sugestie sau critică va fi oricând bine venită. Deși multe soluții în interpretare sunt inedite și au apărut din câte se pare pentru prima dată aici, nu există nici o pretenție de originalitate, adevăr absolut, inspirație sau mandatare divină în legătură cu acest site.

Așa cum se vede din tematica articolelor, tipul de exegeză este primară, adică limitat la critica textuală, așa-zis inferioară. Aceasta, chiar dacă critica superioară ar putea aduce, în unele puncte, o mărturie complementară care să nu afecteze credibilitatea textului biblic. Biblia este considerată inspirată de o influență unitară și astfel tematică și coerentă.

 

Participă și tu:

Dacă ai sugestii sau obiecții relevante pe marginea vreunui articol,

împărtășește-le. Acestea vor fi reproduse în finalul articolului respectiv.

 

 

 

Square Simbolul indică articol nou

   sau care a fost extins

 


Pagini recomandate iubitorilor Bibliei, logicii și libertății minții


 

Site Search

Permisiune: Se permite și chiar este încurajată reproducerea și distribuirea acestui material,

în orice format, în condițiile în care textul nu este alterat și este indicată sursa (linkul).

sus