Exegeza

 

    Termenul exegeză vine din greacă de la exegeisthai („a explica, a interpreta”) care este compus la rândul lui din ex („afară din”) şi hegeisthai („a conduce, a ghida”). Astfel exegeza este în esenţă „o conducere sau o ghidare afară din” ceva complex.

    Dicţionarele definesc exegeza drept interpretarea sau explicarea critică a unui text, în special a unui text religios. Exegeza biblică presupune analiza complexă a textului din perspectivă multidisciplinară (filologic, gramatical, istoric, etc.).

    În contrast cu apologetica, exegeza este prin excelenţă o interpretare nedefensivă, în care logica este singura premisă acceptată. Un exeget nu susţine nimic – el doreşte doar să găsească explicaţii plauzibile. Nici o aserţiune religioasă bazată pe texte scripturale nu este în sine un adevăr axiomatic, adică un dat universal acceptat care să nu implice discuţie şi argumentare. Iată de ce studiul reverenţios al Scripturii implică exegeza.

    Isus a fost un exeget al Scripturilor ebraice. În plus, el l-a "explicat" [exegeomai] pe Dumnezeu (Ioan 1:18).
 

Scopul site-ului

    Nu cred că există o exprimare mai potrivită a scopului pentru care un 'exeget' trebuie să explice, să afirme sau să consemneze ceva decât cuvintele introductive ale evanghelistului (sau istoriografului) Luca:

   „Deoarece mulţi au încercat să alcătuiască o istorisire despre lucrurile pe deplin crezute printre noi, după cum ni le-au încredinţat cei care le-au văzut cu ochii lor de la început şi au fost slujitori ai Cuvântului, am găsit şi eu că este bine, preaalesule Teofile, după ce am făcut cercetări amănunţite asupra tuturor acestor lucruri de la originea lor, să ţi le scriu în ordine, unele după altele, ca să cunoşti adevărul lucrurilor în care ai fost învăţat” (1:1-3).

Luca a menţionat patru lucruri care l-au motivat şi i-au dat autoritatea să scrie pentru cititorul lui:

    1. „Ca să cunoşti adevărul (sau certitudinea) lucrurilor în care ai fost învăţat”

    2. „Deoarece mulţi au încercat să alcătuiască o istorisire despre lucrurile pe deplin crezute”

    3. „După ce am făcut cercetări amănunţite asupra tuturor acestor lucruri de la originea lor”

    4. „Am găsit şi eu că este bine (...) să ţi le scriu în ordine, unele după altele”

    Într-un spirit asemănător, articolele de pe acest site pun la dispoziţie cititorilor Bibliei un număr de „cercetări amănunţite” referitoare la înțelesul unor cuvinte și texte scripturale disputate în plan exegetic și de asemenea în plan escatologic.

    Materialele se recomandă singure ca neutre din punct de vedere confesional. Aceasta înseamnă că ele discută şi evaluează critic părți ale textului biblic, nu doctrine ale unui grup religios sau altul. Scopul este ex-egeza (scoaterea sensului textului), nu impunerea unui sens din afară. Stilul materialului este concis, de demonstraţie logică. De obicei,

              (1) mai întâi sunt indicate variantele de explicare (ipotezele),

              (2) apoi argumentele şi eventualele obiecţii pentru fiecare dintre acestea şi

              (3) în final concluzia sau, după caz, discuţia.

    Nu toate argumentele şi concluziile bazate pe ele au fost verificate prin expunerea la dezbaterea publică, astfel că orice observaţie, sugestie sau critică va fi oricând bine venită. Deși multe soluții în interpretare sunt inedite și au apărut din câte se pare pentru prima dată aici, nu există nici o pretenție de originalitate, adevăr absolut, inspirație sau mandatare divină în legătură cu acest site.

    Așa cum se vede din tematica articolelor, tipul de exegeză este primară, adică limitat la critica textuală, așa-zis inferioară. Aceasta, chiar dacă critica superioară ar putea aduce, în unele puncte, o mărturie complementară care să nu afecteze credința sănătoasă. Biblia este considerată inspirată de o influență unitară și astfel tematică și coerentă.

 

Participă și tu:

 Dacă ai sugestii sau obiecții relevante pe marginea vreunui articol,

împărtășește-le. Acestea vor fi reproduse în finalul articolului respectiv.

 

 

 

  Simbolul indică articol nou

      sau care a fost extins

 


Pagini recomandate iubitorilor Bibliei, logicii şi libertății minții


 

Permisiune: Se permite și chiar este încurajată reproducerea și distribuirea acestui material,

în orice format, în condițiile în care textul nu este alterat și este indicată sursa (linkul).

sus