Autor


question Presupun că cine răsfo­iește paginile acestui website (online de la 16 ianuarie 2004), la un moment sau altul se gândește la autorul lor, la mine, și ar dori să mă întrebe:

 

De unde ai aceste „explicații”?

Cum am ajuns să înțeleg anumite puncte biblice, așa cum sunt expuse ele în aceste pagini? Dincolo de pasiunea mea de mulți ani pentru cerce­tarea Scriptu­rilor, trebuie să menționez studiul limbilor, în primul rând al limbilor Bibliei, greaca și ebraica. Până la punctul de a putea citi și înțelege textul cu scopul verifi­cării diferi­telor variante de traducere propuse de versiunile biblice.

De-a lungul timpului am trecut în revistă opinia multor cerce­tători referitor la anumite puncte scrip­turale contro­versate, în publicații și discuții online, și nu de puține ori am găsit lucruri care mi-au atras atenția spre ceea ce ar putea fi sclipiri de adevăr. Admirația pentru profun­zimea Bibliei și considerația față de logică ca bază a interpre­tării mi-au facilitat probabil înțele­gerea inedită a unor „enigme” biblice.

 

Ce religie ai?

Un număr de ani, am fost fascinat de idealism și exprimarea acestuia prin devoțiunea religioasă. În timp însă, am ajuns să reconsider impera­tivul rapor­tării la Dumnezeu prin religii interme­diate ierarhic, luând o poziție precaută față legalismul excesiv și exclusi­vismul cultic. Nu sunt apropiat de nicio confesiune, și nici nu ader la vreo doctrină formulată – a vreunui teolog sau a unei religii. Nu sunt însă împotriva asocierii confesi­onale și chiar o recomand din motive de dezvoltare personală, mai ales în primii ani ai căutării spirituale.

Nu sunt nici împotriva misiona­rismului activ, pentru cine crede că a găsit adevărul. Dar pentru mine, aparte­nența la un grup confe­sional este o piedică în ce privește înțele­gerea obiectivă a Bibliei. Să nu spun că este și o problemă de loiali­tate sau compati­bilitate. Ori eu nu sunt mulțumit de grup, ori grupul de mine și este imposibil „să slujești la doi stăpâni” sau „să pui vin nou în burdufuri vechi”. Cei mai mulți pretind nu doar să aparții, ci și să crezi într-un anumit mod!

 

Ce crezi despre timpurile pe care le trăim?

Prezentul, oricât de fascinant ar părea, nu justifică concluzia că trăim în „timpul sfârși­tului”, când Dumnezeu ar trebui să-și strângă poporul dispersat. Deși se vorbește mult despre reformări profețite care se împlinesc acum și mulți se opresc în jurul unor ani, a unor vizionari sau a unor doctrine resta­bilite, eu cred că este precaut să ne menținem mersul și privirile înainte, în sensul cuvintelor lui Isus: „Vedeți să nu fiți înșelați, căci vor veni mulți în numele meu, zicând: «Eu sunt acela» și «Timpul a sosit». Nu-i urmați!” (Luc. 21:8, NAB).

 

Ce mesaj transmiți de fapt prin aceste pagini?

Nefiind un apologet, nu cred că urmăresc o direcție „bătătorită” relativ la disputele teologice care persistă în creștinism. Și deci mă abțin să iau o poziție tranșantă în raport cu acestea. Pe de altă parte, dacă mă uit la calea inductivă pe care am urmat-o în ultimele două decenii pentru a înţelege puzzle-ul biblic, cred că am găsit câteva piese cheie care potrivesc la locul lor. Aș dori să confirm că imaginea de ansamblu există şi este grandioasă. Chiar dacă diferă întrucâtva de cea tradi­țională.

 

Îți mulțumesc că ai trecut pe aici și ai acordat atenție. Fii binecu­vântat!

„Cartea de oaspeți”.


Pot fi contactat la